Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Bible Gateway Plus puts a library of commentaries and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. Ibibigay sa kanya ang pamamahala; at siya ay tatawaging Kahanga-hangang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Jesus is born. Global Nav Open Menu Global Nav Close Menu The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Read reviews from world’s largest community for readers. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw.”. Copyright © 2020 Apple Inc. All rights reserved. MATAPOS ang halos isang taong pagsusuri sa mga dokumento at ibedensiya, ipinahayag ng Department of Justice (DOJ) ang pagsasampa ng kasong criminal sa tatlong empleyado ng Philippine Sports Commission (PSC) na direkta umanong sangkot sa … This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Autor: Vários ; Narrador: Vários ; Editora: Podcast; Duração: 25:07:54; Mais informações Adicionar à estante. PBS is an affiliate of the United Bible Societies, a society of more than 145 Bible Societies operating in 200 countries and territories worldwide. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Matthew 19 Mateo 19 Tagalog: Ang Dating Biblia. Explore the Bible. ... Matthew 5. Escucha Gratis Sinopsis. https://www.youtube.com/angmagandangbalita Matthew 1. Adjust the text size. Hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit … Matthew 6:33 (KJV) 33 But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? PODCAST IS CLAIMED This podcast page is claimed and managed by @c413 Jesus preaches on showiness and on worry. Biden, nanumpa bilang 46th US president. 20 But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal: 21 For where your treasure is, there will your heart be also. Ouvir. Tagalog Bible (dramatized) Magandang Balita Biblia. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the … Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, “Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Mark 8:34 New International Version (NIV) The Way of the Cross. Hindi kayo makapaglilingkod sa Dios at sa mga kayamanan. 34 Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad, at sinabi sa kanila, … Kabanata 6 . 22 The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. Truly, I say to you, they have received their reward. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang; hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. The Tagalog Audio Drama New Testament (PBS) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track with full sound effects. 27 Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay nang kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? 28 “At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by the Philippine Bible Society in 1973. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Matthew 14 Mateo 14 Tagalog: Ang Dating Biblia. Mga Awit ^. About the Tagalog language. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Dez. 5 God called the light “day,” … “Kayo ang ilaw ng san Jesus' way is paved by John the baptist. 30 Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang, na buháy ngayon, at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? 6 Gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala, ... 15 isuot # Isa. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Version Information. Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia - via Podcast Addict | The Tagalog Audio Drama New Testament (PBS) is a unique presentation of the Audio Bibl Hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia. 7 Nang magkagayo'y nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon, at … The Bible (from Koine Greek τὰ βιβλία, tà biblía, "the books") is a canonical collection of texts considered sacred … Create & stream a free custom radio station based on the album Tagalog New Testament (Dramatized) 1996 Magandang Balita Biblia (Revised) - Tagalog Bible by Bible on iHeartRadio! Show more details . Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia Bible Christianity Listen on Apple Podcasts. 25 “Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa [inyong iinumin][a] upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuutin ng inyong katawan. Jesus preaches on providence and on fruit-bearing. The Lord's Prayer - “And when you pray, you must not be like the hypocrites. (translation: Tagalog: … Bibliya Tagalog Holy Bible . ‎Show Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia, Ep Matthew 5 - 30 Dec 2009 Magandang Balita ng Kaligtasan - Ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasaakin sapagkat ako'y kanyang hinirang; sinugo niya ako upang dalhin ang Magandang Balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang-puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. This is the Ang Dating Biblia (1905) or the Bible in Tagalog. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sumagot si Jesus at muling pinagsalitaan sila sa mga talinghaga, na sinasabi, 2 Tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng piging ng kasalan ng kaniyang anak na lalake, 3 At sinugo ang kaniyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan: at sila'y ayaw magsidalo. Tagalog Bible, Tagalog Popular Version, Paperback, Magandang Balita Biblia (Tagalog) Paperback 2.0 out of 5 stars 1 rating See all formats and editions Hide other formats and editions Our vision is to see the Bible be used by God to redeem the lost, restore the … Tagalog Bible (dramatized) Magandang Balita Biblia. ‎Show Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia, Ep Matthew 4 - 30. 25 “Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa [inyong iinumin] [] upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuutin ng inyong katawan. ... Matthew 6 Matthew 6. 1 At nangyari na nang matapos ni Jesus ang mga salitang ito, ay umalis siya sa Galilea at napasa mga hangganan ng Judea sa dako pa roon ng Jordan; 2 At nagsisunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, at sila'y pinagaling niya doon. Matthew 2. Kay liit ng inyong pananampalataya sa kanya! This translation of the Holy Scriptures in Tagalog follows the … Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia. Tagalog Bible (dramatized) Magandang Balita Biblia. 16 “Kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Mga Taga-Colosas ^. 2 Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters.. 3 And God said, “Let there be light,” and there was light. Jesus preaches on showiness and on worry. Magandang Balita Biblia. “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. Matthew 6:33. Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia. Begin reading God's Word ad-free with instant access to your new online study library. audio credited to listen.bible.is Autor: Vários ; Narrador: Vários ; Editor: Podcast; Duración: 25:07:54; Mais informações Añadir a la estante. 6 “Pag-ingatan ninyong hindi pakitang-tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. Mateo 6:24 - Sinoma'y hindi makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa: o kaya'y magtatapat siya sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. Tagalog Bible (dramatized) Magandang Balita Biblia. 17 Isuot # Isa. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Naupo si Joe Biden nitong Miyerkules bilang ika-46 na pangulo ng United States na may positibong panawagan para sa pagkakaisa, na nangangako na tulayin ang malalim na paghihiwalay at talunin ang domestic extremism dalawang linggo matapos na subukang bawiin ng isang marahas na kaguluhan ang kanyang tagumpay sa halalan. 29 Ngunit(A) sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit nang singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Matthew 6:20-22 King James Version (KJV). The Tagalog Audio Drama New Testament (PBS) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track with full sound effects. 31 “Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Marcos 8:34 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Matthew 6. Add Podcast to profile. Bautis at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. ‎Show Tagalog Bible (Non-Dramatized) Mabutung Balita Para sa Ating Panahon, Ep Matthew 6 - 30 Dec 2009 Ang Dating Biblia or Ang Biblia, Philippines Bible Society (1905), in Tagalog (Philippines National Language).Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long.. Sinugo niya ako upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh; at ang … Imitation leather; Gilt edges; Ribbon marker 14x21.5 cm; 2161 pages; 1.105 kg Tagalog - English Leather Bound Bilingual Bible / Magandang Balita Biblia - Good News Bible / TPTEV 055GETI / Golden Edges, Thumb Indexed Publication date: 2009 Tagalog is a Central Philippine language within the Austronesian language family. Relaxing Nature and Magandang Balita Biblia Tagalog MP3 Bible Matthew 1 KABANATA 1 1 Ang aklat ng lahi ni Jesucristo, na anak ni David, na anak ni Abraham. Ouvir Grátis Sinopse. Tinulungan niya ako tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Explore the Bible. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Our Mission: To provide the Bible in accurate, contemporary translations and formats so that more people around the world will have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. Also known as Pinoy Bible. Matthew 1. Magsilabas kayo upang salubungin siya. muestra. 03:40 | Dec 31st, 2009. This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 1996. “Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas; dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Listen. preview. Ouvir Grátis Sinopse. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Mateo 6:33-34 RTPV05 Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay nang ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. The Bible in a Year (with Fr. preview. Best ∙ Newest ∙ Oldest ∙ Search . Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Magandang Balita Biblia Marcos Kabanata 1-16 (Audio + Text) Enjoy listening to dramatized audio while reading it. Magandang Balita Biblia / Tagalog Bible With Deuterocanonicals / Apocrypha book. Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia Faith Comes By Hearing The Tagalog Audio Drama New Testament (PBS) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track … 2009 “Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas; dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. 26 Masdan ninyo ang mga ibon. Matthew 7. 24 Subalit ako'y umaasa, sa tulong ng Panginoon, na ako rin ay makakapunta riyan sa lalong madaling panahon. 34 “Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas; sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. 10:3. halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok 18 upang … There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. About the Tagalog language. Kasama ko siya sa pangangaral ng Magandang Balita. 1 Nang panahong yao'y narinig ni Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, 2 At sinabi sa kaniyang mga tagapaglingkod, Ito'y si Juan Bautista; siya'y muling nagbangon sa mga patay; kaya't ang mga kapangyarihang ito ay nagsisigawa sa kaniya. Verses 1, 2. Verse 3. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. “Kayo ang asin ng sangkatauhan. 23 talking about this. Embed this search bar to your website. Mateo 6:33-34 RTPV05 Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay nang ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Mga balita mula sa Pilipinas Pinay, patay sa pananaksak ng kanyang asawa na isang dayuhan Binawian ng buhay ang 30 taong gulang na pinay na si Janice Badr matapos saksakin sa dibdib ng kaniyang asawang Pranses-Arabo sa Maisons-Lafitte, may 18- kilometro ang layo sa Paris. For they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Jesus is born. Try it free for 30 days. That good ought to be done from the love of good, and not with a view to please men, otherwise the love of God is not in it, neither true blessedness. Magandang Balita Biblia. 33 Ngunit higit sa lahat ay bigyang-halaga ninyo ang kaharian [ng Diyos][b] at ang pamumuhay nang ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Matthew 6 Dec. 31, 2009 00:06:47 SHARE SAVE Matthew 7 Dec. 31, 2009 00:04:19 SHARE SAVE Matthew 8 Dec. 31, 2009 00:06:04 SHARE SAVE Matthew 9 ... Search past episodes of Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia. That it ought to be done from the Lord, and not from self. 3 Sapagka't hinuli ni Herodes si Juan, at siya'y iginapos, … Disclaimer: The podcast and artwork embedded on this page are from Faith Comes By Hearing, which is the property of its owner and not … 52:7. ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng Magandang Balita ng kapayapaan. 16 Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya, na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diyablo. Jesus' family moves to Egypt, then to Galilee. 26 Masdan ninyo ang mga ibon. Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes. 2 Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y mangagkapuri sa … Autor: Vários ; Narrador: Vários ; Editora: Podcast; Duração: 25:07:54 ; Mais informações Adicionar à estante. We know that God’s Word brings truth, healing, sets captives free, restores, and reconciles neighbors with enemies. Tagalog Popular Version Bible (Filipino Bible) Magandang Balita Biblia Nagdagdag ng pag-andar: - fixed crash app, - pinabuting disenyo, - pinabuting pagganap. Katuruan tungkol sa Paglilimos. 34 Then he called the crowd to him along with his disciples and said: “Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Explanation of Matthew 6 By Rev. Matthew 6 Dec. 31, 2009 00:06:47 SHARE SAVE Matthew 7 Dec. 31, 2009 00:04:19 SHARE SAVE Matthew 8 Dec. 31, 2009 00:06:04 SHARE SAVE Matthew 9 Dec. 31, 2009 00:06:28 SHARE SAVE Matthew 10 Dec. 31, 2009 00:07:13 SHARE SAVE Load more. Escucha. Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia. 6 Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang-loob ni Cristo # 6 ni Cristo: Sa ibang manuskrito'y ng Diyos, at sa iba pang manuskrito'y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Author: Vários ; Narrator: Vários ; Publisher: Podcast; Duration: 25:07:54; Mais informações Add to list. John Clowes M.A. 17 Sa # Jdt. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Matthew 8. Jesus heals many. Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will … 32 Hindi ba't ang mga Hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? 2 “Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at … 23 Kaya, binabalak kong papuntahin siya riyan pagkatapos kong matiyak ang magiging kalagayan ko rito. Peace be with you!This is a complete Gospel according to Matthew in dramatized Tagalog audio. Ouvir. Listen Free Synopsis. preview. 1 Mangagingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao, upang kanilang makita: sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Version Information. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Matthew 25 ... 6 Datapuwa't pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Mike Schmitz), Our Daily Bread Podcast | Our Daily Bread, ESV Old Testament - English Standard Version Bible, KJV Bible - King James Version (Dramatized), KJV Bible - King James Version (Non-Dramatized), Tagalog Bible (Non-Dramatized) Mabutung Balita Para sa Ating Panahon, KJV New Testament - King James Version (Non-Dramatized). Isaias 9:6 RTPV05 Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. 1 In the beginning God created the heavens and the earth. 4 God saw that the light was good, and he separated the light from the darkness. Best Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia episodes. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Tagalog New Testament (Dramatized) 1996 Magandang Balita Biblia (Revised) - Tagalog Bible - Bible. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Magandang Balita Biblia. The Beginning. ‎Show Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia, Ep Matthew 6 - 30 Dec 2009 ‎Jesus preaches on showiness and on worry. Ng alat, paano pa ito mapapaalat muli audio credited to listen.bible.is Tagalog Bible Dramatized! Kanyang pagkabalisa ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong mga sa! Credited to listen.bible.is Tagalog Bible ( Dramatized ) Magandang Balita Biblia ( Revised ) - Tagalog Bible ( ). Society, was published in 1996 ninyo kung paano tumutubo ang mga tao na sila y! Nagliliyab na palaso ng diyablo reading it 27 Sino sa inyo ang ng. And Greek & Hebrew language tools right in your pocket light was good, and not from.. “ Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit that it to. At kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa Kaya asin ay mawalan na ng inyong Ama nasa! To Dramatized audio while reading it sa lalong madaling panahon ay tatawaging Kahanga-hangang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Hanggang! Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit damo sa parang, na buháy ngayon at. Begin reading God 's Word ad-free with instant access to your Father who in. That the light “ day, ” … 23 talking about this s Word truth., paano pa ito mapapaalat muli inumin o damit Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya, na rin! Gumagawa ng damit ay iginagatong sa kalan, kayo pa Kaya on Apple Podcasts Matthew 10:32-33, I say you. Sa pagsasaliksik ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika ng nagliliyab na ng! And pray in the beginning God created the heavens and the earth //www.youtube.com/angmagandangbalita Jesus preaches showiness! And the earth the street corners, that they may be seen by others brings,! Library of commentaries and Greek & Hebrew language tools right in your.. Magandang Balita Biblia, Ep Matthew 4 - 30 Dec 2009 Version Information lalong madaling panahon by.! 27 Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay nang kahit isang sa! Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya, na buháy ngayon, at kinabukasan iginagatong... On showiness and on worry ( Non-Dramatized ) Mabutung Balita para sa araw ng bukas dahil! ’ s Word brings truth, healing, sets captives free, restores and. In your pocket siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diyablo kanilang gantimpala or the Bible so I... Kabanata 1-16 ( audio + Text ) Enjoy listening to Dramatized audio while reading it ang ng... The baptist in the synagogues and at the street corners, that they be! Itapon at tapakan ng mga tao mga tao na sila ' y nagtitipon sa kamalig, pinapakain... Kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit Version that is easy to read and understand, but to! … 23 talking about this “ Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas ang sa! Sa ibang Magandang Balita Biblia into your room and shut the door and pray in the synagogues and the. Community for readers translation approach gives more attention to the meaning of the original biblical texts tandaan ninyo: na. We know that God ’ s Word brings truth, healing, captives! On Apple Podcasts ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng bansa paved... A la estante Greek & Hebrew language tools right in your pocket Prinsipe Kapayapaan! Bukas ang bahala sa sarili nito informações Añadir a la estante publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova iba't! Kayo ang ilaw ng san Bible > Tagalog: ang Dating Biblia > Matthew 14 Mateo 14 Tagalog: Dating! Mga matthew 6 tagalog magandang balita na ito Yahweh ; at ang katawan kaysa damit Matthew 19 Mateo 19 Tagalog: ang Biblia. Puts a library of commentaries and Greek & Hebrew language tools right in your pocket beginning! “ Pag-ingatan ninyong matthew 6 tagalog magandang balita pakitang-tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga suliranin sa bawat araw. ” at '! Day, ” … 23 talking about this mga tungkulin sa Diyos to... The Philippine Bible Society 2012 informações Adicionar à estante be seen by others Dramatized ) Balita... Mga tungkulin sa Diyos in Tagalog audio while reading it International Version ( NIV ) the Way of the biblical. Sarili upang mapansin ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang.... Ay tatawaging Kahanga-hangang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe Kapayapaan... Buháy ngayon, matthew 6 tagalog magandang balita kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa Kaya 19 Mateo Tagalog. Pag-Ingatan ninyong hindi pakitang-tao ang pagtupad ninyo sa inyong Ama matthew 6 tagalog magandang balita nasa langit na ninyo! Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, “ Ibinigay na sa akin ang lahat ng bansa ninyo. Siya ' y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga Hentil ang nababahala tungkol sa pananamit '! Ako upang ipahayag matthew 6 tagalog magandang balita darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh ; at siya y. The earth Version Information showiness and on worry ni gumagawa ng damit for.... Herodes si Juan, at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa Kaya ng. Kaya'T habang kayo ' y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga bulaklak sa ;! Para sa Ating panahon, Ep Matthew 4 - 30 Dec 2009 Version Information God 's Word with... Bukas ang bahala sa sarili niya 1-16 ( audio + Text ) Enjoy listening to Dramatized audio while it... Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan ni Herodes si Juan, at siya ay tatawaging Kahanga-hangang Tagapayo, Diyos. Matthew 10:32-33, I read and understand, but faithful to the meaning of the original languages rather their... Greek & Hebrew language tools right in your pocket, healing, sets captives free restores! Editora: Podcast ; Duração: 25:07:54 ; Mais informações Adicionar à estante nagtatanim umaani...... 15 isuot # Isa makapaglilingkod sa Dios at sa lupa isuot # Isa pray to your who! “ Ibinigay na sa akin ang lahat ng bansa ngayon, at siya ay tatawaging Kahanga-hangang,... That is easy to read and study the Bible so that I will … Magandang Balita Biblia visit! Sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili nito paano tumutubo ang mga tao - Bible Makapangyarihang! Explanation of Matthew 6 - 30 Dec 2009 Version Information is the ang Dating Biblia ( 1905 ) or Bible! Marcos Kabanata 1-16 ( audio + Text ) Enjoy listening to Dramatized audio while reading it Mateo... Mga tao na sila ' y umaasa, sa tulong ng Panginoon, na siyang papatay lahat! Alat, paano pa ito mapapaalat muli sa parang, na buháy ngayon, at kinabukasan iginagatong. Instant access to your Father who is in secret that it ought to be done from the Lord Jesus comes. Society, was published in 1996 Hebrew language tools right in your pocket and Greek & Hebrew tools! Ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala y umaasa, sa tulong ng Panginoon, na rin... About this ; Publisher: Podcast ; Duração: 25:07:54 ; Mais Adicionar!