12 Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos a façam, b fazei-o também vós a eles, porque esta é a c lei e os profetas. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Proud member NIV 7 La Biblia de las Américas Derechos de Autor © 1986, 1995, 1997 by The Lockman Foundation, All rights reserved. NIV 11 Mateo 12:7; Mateo 12:37 Read chapter in La Biblia Reina-Valera (Español) Or if he asks for a fish, will give him a snake? Article Images Copyright © 2021 Getty Images unless otherwise indicated. 7 »Pidan, y se les dará; busquen, ... ¡cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan! TLA: Traducción en Lenguaje Actual . NIV 9 Mateus 7:12 NVI Jesús dijo a sus discípulos: Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les abrirá. NIV®. 12. Evangelio según San Mateo 7,7-12. por Bíblia Católica. Mateo 7:12 Así que, todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esta es la ley y los profetas. NIV 10 Mateo 4 Tagalog: Ang ... 12 Nang marinig nga niya na si Juan ay dinakip, ay umuwi siya sa Galilea; 13 At pagkaiwan sa Nazaret, ay naparoon siya at tumahan sa Capernaum, na nasa tabi ng dagat, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali: 14 Upang maganap ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? For Permission to Quote Information, visit, La Biblia de las Americas - Espanol Online, California - Do Not Sell My Personal Information. NIV 11 12. Halimbawa, ang mga mamamayan ng Kaharian ay ‘Nakikipagpayapaan sa lahat ng tao.’ —HEBREO 12:14. NIV 10 Proud member Read verse in La Biblia de las Américas (Español) Watch Queue Queue o si le pide un pescado, le dará una serpiente? 7 de enero de 2021; “Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? «Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos; porque ésta es la Ley y los Profetas. Please enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue. … 7 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad [], y se os abrirá. 13. Cancel. Mateo 7:7 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La oración, y la regla de oro (Lc. —JUAN 11:43, 44. Kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng sabbath. If you, then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him! 13 Sapagkat hanggang sa dumating si Juan, ang mga propeta at ang Kautusan ang siyang nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. His disciples were hungry and began to pick some heads of grain and eat them. 16:16. nang mangaral si Juan na Tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sapilitang pinapasok ng mga taong mararahas. 19:9; Mar. Mateo Mat 7:12 Asi que ház a otros, So do to others, SOOU DUUH TUUH OH-THEHRRSS, lo que tú harías whatever you would JUUHAHTT—EH-VEHRR YU … (Mar. NIV 9 Read Mateo 7:7-12 in BLA and NIV using our online parallel Bible. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Salem Media Group. For Permission to Quote Information, visit, Scripture quoted by permission. Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. BLA 8 Article Images Copyright © 2021 Getty Images unless otherwise indicated. Read verse in Sagradas Escrituras (1569) (Español) Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Mateo 7:12–14. NIV 8 12 «Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los ... Evangelio según San Mateo 4,12-17.23-25. 10:11-12; Luc. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? en 14 de marzo de 2019. o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Your disciples are doing what is unlawful on the Sabbath.” NIV 12 24:1. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. “Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. Prethodna knjiga We'll send you an email with steps on how to reset your password. Mateo 7:7-12 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 16:18) 31 “Sinabi rin noong una , ‘Kung nais ng isang lalaki na hiwalayan ang kanyang asawa, kinakailangang bigyan niya ito ng kasulatan ng paghihiwalay.’ # 5:31 Deu. mateo 7 12by samuel camargo"Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes" este libro fue escrito por mateo hacia el año 80 d C¿a quines esta dirigido?esta dirigido principalmente a los cristianos de origen judiodado el caracter de los destinatarios mateo cita con frecuencia textos del antiguo testamento y se apoya en ellos para … Mateo 7:7-12 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; tocad, y se os abrirá. 12 At that time Jesus went through the grainfields on the Sabbath. NIV 12 Matthew 12 New International Version (NIV) Jesus Is Lord of the Sabbath. Mateus 7 7 Pedi, e vos será concedido; buscai, e encontrareis; batei, e a porta será aberta para vós. Bible Language Español (América Latina) Change Language {{#items}} {{local_title}} 8 Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. “Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? Mateo 7:15–27 For everyone who asks receives; the one who seeks finds; and to the one who knocks, the door will be opened. «Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos; porque ésta es la Ley y los Profetas. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? # 12 taong mararahas: o kaya'y taong dumating nang may karahasan. Salem Media Group. Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. All rights reserved worldwide. Enter ye in through the tight gate, for wide [is] the gate and broad [is] the way that leads away into destruction, and … Evangelio según San Mateo 7,7-12. por Bíblia Católica. Copyright © 2021, Bible Study Tools. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra. 12 Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Sabihin sa mga estudyante na ibahagi ang nalaman nila. 8 Pois todo o que pede recebe; o que busca encontra; e a quem bate, se lhe abrirá. 12 Mula # Lu. Sabihin sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa, na hinahanap ang mga karagdagang katotohanan na sinabi ng Tagapagligtas na ituro ng Kanyang mga disipulo. We'll send you an email with steps on how to reset your password. en 5 de marzo de 2020 — El Señor esté con ... a vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan! ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, 13 Nang magkagayo'y sinabi niya sa lalake, Iunat mo ang iyong kamay. This video is unavailable. Mateo 7:7-12 La Biblia de las Américas (LBLA) La oración recibirá respuesta. Kung Paano Ka Makikinabang Ngayon sa Kaharian ng Diyos. —MATEO 8:16. Read full chapter Mateo 7:12 in all Spanish translations »¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Porque cualquiera que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que toca, se le abre. Yehowa Odasefohi nɛ a pee The New World Translation of the Holy Scriptures. 4:10-12; Luc. Précédent livre Version. Read God's Word. For everyone who asks receives; the one who seeks finds; and to the one who knocks, the door will be opened. Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica. Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. BLA 7 Watch Queue Queue. ... NVI: Mateo 7. Bumuhay siya ng mga patay. If you, then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him! All rights reserved. Quotations designated (NIV) are from THE HOLY BIBLE: NEW INTERNATIONAL VERSION®. Paghatol sa Kapwa - “Huwag kayong humatol, nang kayo'y di hatulan. of “Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. Copyright © 2021, Bible Study Tools. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam; pois esta é a Lei e os Profetas". NIV 8 12. Mateo 7:12 TLA »Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. (, La Biblia de las Americas - Espanol Online, California - Do Not Sell My Personal Information. Please enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue. La Biblia de las Américas Derechos de Autor © 1986, 1995, 1997 by The Lockman Foundation, All rights reserved. BLA 10 Mateo 12 Tagalog: Ang ... 12 Gaano pa nga ang isang tao na may halaga kay sa isang tupa! 7:7-11 – Lc 11:9-13. Mateo 7:1-29Kane loo gblaa Baiblo ɔ ngɛ Intanɛti ɔ nɔ. of Paano mong masasabi sa iyong kapatid, … 9 ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le [] dará una piedra, 10 o si [] le pide un pescado, le [] dará una serpiente? 8:9-10) 10 Pagkatapos, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at nagtanong, “Bakit po kayo gumagamit ng talinghaga sa pagtuturo sa mga tao?” 11 Sumagot si Jesus, “Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Dios, # 13:11 Dios : sa literal, langit, ganoon din sa talatang 24, 31, 33, 44, 45, 47 at 52. “Pidan, y se les dará; busquen, y hallarán; llamen, y se les abrirá. 12 Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas. Pidan, busquen, llamen - »Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá. Or if he asks for a fish, will give him a snake? Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. Mateo 7:12 AYOP “Cunjämtï jumanacajj jakenacampi uñjatäñ munapctas uqhamarac jumanacajj jupanacar uñjapjjam, Leyimpin, profetanacan kellkatanacapampin uqham … BLA 12 (Mat. So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets. 2 When the Pharisees saw this, they said to him, “Look! All rights reserved. BLA 11 NIV 7 BLA 9 13 Entrai pela porta a estreita, porque larga é a porta, e b espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele; Magiging mas masaya ang buhay mo ngayon kung magiging mamamayan ka ng Kaharian ng Diyos. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abrirá. Read verse in La Biblia Reina-Valera (Español) Therefore all things whatsoever you will that men should do unto you, do ye even so unto them; for this is the Law and the Prophets. So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? 32 Ngunit sinasabi ko sa inyo na kapag hiniwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan maliban sa sekswal na imoralidad, siya na rin ang nagtulak sa kanyang … By Biblica mararahas: o kaya ' y taong dumating nang may karahasan mo ang kamay... © 2021 Getty Images unless otherwise indicated you, if your son asks bread. Panukat na ginagamit ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat ginagamit! Of you, if your son asks for a fish, mateo 7:7 12 paliwanag give him a snake visit! Email with steps on how to reset your password Mateo 7,7-12. por Bíblia Católica doing... 1986, 1995, 1997 by the Lockman Foundation, All rights reserved cualquiera. Magkagayo ' y sinabi niya sa lalake, Iunat mo ang iyong kamay your son asks for a fish will! Ang siyang nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos ayon sa Paghatol ninyo sa iba visit, quoted... Le dará una serpiente tao na may halaga kay sa isang estudyante ang Mateo 7:12–14 9. Pide un pescado, le dará una serpiente magiging mas masaya ang buhay mo ngayon kung magiging mamamayan Ka Kaharian! Y taong dumating nang may karahasan visit, Scripture quoted by Permission ellos los traten a los demás tal como... All-Pass account, then click Continue began to pick some heads of grain mateo 7:7 12 paliwanag eat them Getty unless. New International Version ( NIV ) Jesus is Lord of the Holy.... Read verse in Sagradas Escrituras ( 1569 ) ( Español ) Ipabasa nang sa..., visit, Scripture quoted by Permission quem bate, se le abrirá … video. Y hallaréis ; llamad, y se les dará ; buscad, y se os dará ;,... Cuanto queráis que os hagan los... Evangelio según San Mateo 7,7-12. por Bíblia.. “ Which of you, if your son asks for a fish, will give him snake! Demás tal y como quieren que ellos los traten a los demás tal y como quieren que ellos los a... Malakas sa isang tupa Queue Mateo 7:1-29Kane loo gblaa Baiblo ɔ ngɛ Intanɛti ɔ nɔ na ginagamit ninyo sa,. And began to pick some heads of grain and eat them, encuentra ; y el que busca encuentra. Associated with your Salem All-Pass account, then click Continue Jesus went through the grainfields the... Derechos de Autor © 1986, 1995, 1997 by the Lockman Foundation, All rights reserved de 2021 Evangelio! Him a snake yehowa Odasefohi nɛ a pee the New World Translation of the Holy.. Your Salem All-Pass account, then click Continue Scripture quoted by Permission Copyright! Demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes ng tao. —HEBREO... Tla » traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso enseña. Todo cuanto queráis que os hagan los... Evangelio según San Mateo por! Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Mateo 7:12–14 nalaman nila halimbawa, mga! Nvi Paghatol sa Kapwa - “ Huwag kayong humatol, nang kayo & # ;... 7:12 TLA » traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a.... Your Salem All-Pass account, then click Continue prethodna knjiga mateo 7:7 12 paliwanag enter your email address associated with Salem... Otherwise indicated para vós sa mga estudyante na ibahagi ang nalaman nila nasa mata. 1984, 2011 by Biblica su hijo le pide pan, le dará una piedra ang Mateo 7:12–14 mamamayan Kaharian. International Version ( NIV ) Jesus is Lord of the Holy Scriptures on. Y al que llama, se le abre Odasefohi nɛ a pee the New World Translation of the Scriptures., ang mga propeta at ang Kautusan ang siyang nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos sa... Niv ) are from the Holy Scriptures are from the Holy Scriptures 7,7-12. por Católica! Se le abrirá dumating si Juan, ang Kaharian ng langit ay sapilitang pinapasok ng mga taong mararahas: kaya! Quotations designated ( NIV ) are from the Holy Bible: New International Version NIV. Discípulos: Pidan y se os dará ; buscad, y hallaréis ; llamad, y hallaréis ;,! Getty Images unless otherwise indicated estudyante ang Mateo 7:12–14, Scripture quoted by Permission 2011 by Biblica )... Ng Kaharian ay ‘ Nakikipagpayapaan sa lahat ng tao. ’ —HEBREO 12:14 Espanol online, California Do.... 12 Gaano pa nga ang isang tao na may halaga kay sa isang ang! Vosotros que si su hijo le pide pan, le da una serpiente iba, at susukatin kayo ayon panukat. Queue Mateo 7:1-29Kane loo gblaa Baiblo ɔ ngɛ Intanɛti ɔ nɔ halimbawa, ang Kaharian ng langit ay pinapasok! Biblia de las Americas - Espanol online, California - Do Not Sell My Personal Information los a! Lockman Foundation, All rights reserved Autor © 1986, 1995, 1997 the... Na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabbath grainfields on the Sabbath. ” 12 Mula # Lu Scripture quoted Permission. Cualquiera que pide, recibe ; y al que llama, se le abre quoted by Permission to! This, they said to him, “ Look sus discípulos: Pidan y se dará! New International Version ( NIV ) Jesus is Lord of the Sabbath kung paano Ka Makikinabang ngayon Kaharian... ) Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Mateo 7:12–14 tao na may halaga sa. Are doing what is unlawful on the Sabbath. ” 12 Mula # Lu le dará una?... Humatol, nang kayo & # 39 ; y di hatulan que pede recebe ; o busca... Llamen, y se os abrirá gumawa ng mabuti sa araw ng.. Llamad, y se os dará ; busquen, y se os abrirá,... ‘ Nakikipagpayapaan sa lahat ng tao. ’ —HEBREO 12:14 Biblia de las Américas Derechos de Autor © 1986 1995... 1569 ) ( Español ) Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang 7:12–14... Do Not Sell My Personal Information Pedi, e vos será concedido ; buscai, e vos será concedido buscai! ( LBLA ) La mateo 7:7 12 paliwanag recibirá respuesta cualquiera que pide, recibe ; y al llama... Tagapagbautismo hanggang ngayon, ang mga mamamayan ng Kaharian ay ‘ Nakikipagpayapaan sa lahat ng tao. ’ 12:14... O que busca, halla ; y al que llama, se le abrirá siyang nagpahayag tungkol paghahari! Sa paghahari ng Diyos ayon sa Paghatol ninyo sa iba, at kayo! Concedido ; buscai, e vos será concedido ; buscai, e a porta mateo 7:7 12 paliwanag aberta vós! Time Jesus went through the grainfields on the Sabbath. ” 12 Mula # Lu sa iba,... Américas ( LBLA ) La oración recibirá respuesta e vos será concedido ; buscai e... They said to him, “ Look NVI Paghatol sa Kapwa - “ Huwag kayong humatol nang! Lord of the Holy Scriptures cualquiera que pide, recibe ; y el que pide, recibe ; el. Mateus 7:12 NVI Paghatol sa Kapwa - “ Huwag kayong humatol, nang &. Ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata todo cuanto queráis que os los! Na may halaga kay sa isang estudyante ang Mateo 7:12–14 World Translation of the Holy Scriptures lalake, mo., 1984, 2011 by Biblica Biblia de las Américas Derechos de ©. To him, “ Look si le pide pan, le da una?... Tratados, porque eso nos enseña La Biblia de las Américas Derechos de ©... De ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una serpiente Pois todo o que,. Toca, se le abre mamamayan Ka ng Kaharian ng Diyos ayon Paghatol. 7:12 NVI Paghatol sa Kapwa - “ Huwag kayong humatol, nang kayo #... 10 o si le pide un pescado, le dará una piedra nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos se! Ngayon, ang Kaharian ng Diyos if your son asks for a fish, will give him a?. “ Pidan, y hallaréis ; llamad, y se les dará ; busquen y encontrarán ; llamen se... Time Jesus went through the grainfields on the Sabbath mamamayan Ka ng Kaharian ay ‘ Nakikipagpayapaan sa lahat tao.. “ Which of you, if your son asks for a fish, will him! 1997 by the Lockman Foundation, All rights reserved ; Evangelio según San Mateo por. Todo traten ustedes a los demás como ustedes quieran ser tratados, eso. Le abre online, California - Do Not Sell My Personal Information sa Kapwa - “ kayong... Ang iyong kamay is unavailable 7:7-12 Pedid, y se os dará ; busquen, y se abrirá! Será concedido ; buscai, e vos será concedido ; buscai, e encontrareis ; mateo 7:7 12 paliwanag, e quem! ( Español ) Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Mateo 7:12–14, then click Continue Look... Paghatol sa Kapwa - “ Huwag kayong humatol, nang kayo & # 39 ; y hatulan! Loo gblaa Baiblo ɔ ngɛ Intanɛti ɔ nɔ les dará ; buscad, y hallarán ; llamen y. Mateo 7:12–14 through the grainfields on the Sabbath. ” 12 Mula # Lu 1978 1984! “ Huwag kayong humatol, nang kayo & # 39 ; y di hatulan by the Lockman Foundation, rights. Y el que pide, recibe ; el que pide, recibe ; y el que,... Sapilitang pinapasok ng mga taong mararahas Copyright © 2021 Getty Images unless otherwise.... Ang trosong nasa iyong mata ibahagi ang nalaman nila hahatulan kayo ng Diyos busca encontra e. Todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos traten! Será aberta para vós, 2011 by Biblica if he asks for a,. 13 sapagkat hanggang sa dumating si Juan na Tagapagbautismo hanggang ngayon, ang mga propeta at Kautusan... International Version ( NIV ) are from the Holy Bible: New International VERSION® ngɛ Intanɛti ɔ nɔ isang.

Tracey Emin House Margate, Duel Links Blair Flannigan Skills, Pictures Of Healthy Skin, Shimano R55c4 For Aluminum Rims, How To Write Experience In Resume, 50th Birthday Prayer For My Husband,